Produktbeskrivning

Flera fördelar för din säkerhet

Det finns flera faktorer varför man skall välja att installera en av våra elgrillar i offentlig miljö. Grillhällen är unik i sin design. Vi listar några av fördelarna här :
  • Genom unik design i form och färg anpassningsbar till den miljö den skall installeras i
  • Grillhällen är energisnål med CCQ- Electric High Efficiency-system på 3,6kW
  • Med "Bonded Dual Layer Hotplate Technology" fördelas värmen jämnt över hela grillytan
  • Ett patenterat "pree-heat" minimerar risken för skadliga bakterier
  • Den rostfria stekplattan är enkel att hålla ren och återanvända
  • Genom sin funktionalitet minimerar den nedskräpning i naturen 
  • Den är tillgänglig för alla att använda

En eller tvåmodulers i rostfritt eller färg

Till modulerna som inte är av aluminum kan du välja färgsättning se färgschema

 

Enkel bänk med platta

Alla moduler är anpassningsbara för att passa just dina behov. Den här modellen är rostfri och finns med en eller två plattor och har en öppen framsida.

Dubbel bänk med plattor

Väljer du en dubbelmodul rostfri eller färg, kan du välja en eller två stekbord. Då har den extra avlastningsyta mellan stekborden eller kan byggas på med diskbänk.

Tillbehör

När du bestämt dig för din modul  så vinner du på att köpa till en huv som skyddar stekplattan mot väder och vind. Alla komponenter är enkla att montera.

Tillgänglig för alla

Stekbordet går självklart att anpassa så även rullstolsburna matgäster enkelt kan delta i matlagningen. Med matlagning direkt på stekhällen minimeras också allt det skräp som ofta samlas vid kolgrillar och platser där också engångsgrillar används. Det främjar en god hygien och minimerar brandrisken i naturen. 


Suveränt att kunna vara med och laga mat, man känner sig mer delaktig i gruppen.

Anna Svensson

Titta igenom våra prisförslag

No Worries BBQ är en ekonomisk lösning då den spar energi och minskar på nedskräpning. I bildserien nedan visas olika förslag. Grillen kan lätt anpassas till platsen och utformas enligt önskemål.Mer om produkten kan du ladda ned från sidan och här läser du mer om våra priser. 

CC2 Technical Brochure 1.pdf